Bostadsprojekt i Sverige

Det är inte all nybyggnation av nya bostäder som kallas för bostadsprojekt. Planering och genomförande av bostäder, som går under benämningen bostadsprojekt pekar på att det ligger mer eftertanke bakom, än att bara bygga upp ett hus efter beprövade modeller. Naturligtvis spelar erfarenhet av tidigare byggnationer en stor roll i de nya bostadsprojekten, men här handlar det om att ta erfarenheterna med sig in i en annan dimension. När ribban höjs för hur tankegångarna kretsar kring miljömedvetenhet, nya material och arkitektur, kan projekt omsättas och bli normgivande för andra projekt i framtiden. På så sätt drivs utvecklingen inom bostadsprojekten alltid framåt på ett sätt som håller marknaden vital.

Bostadsprojekt med stort inflytande

Av alla de bostadsprojekt, som genomförts i vårt land är det några stycken som varit alldeles särskilt lyckade. Dessa är referensramar som gäller för decennier på grund av det oerhört innovativa utförande de bidragit med i sin tid. Deras påverkan på framtida projekts utseende och genomförande, ekar långt framåt i tiden. Kanske för att de själva egentligen snarare hörde till en framtid, än den tid som de uppstod i. I Sverige har de senaste decennier framför allt funnits ett projekt som förtjänar att synas närmare.

Ett exempel på ett oerhört lyckat bostadsprojekt är Bo´01. Projektet var en bostadsmässa som ägde rum i Västra Hamnen i Malmö år 2001. Visserligen var den kopplad till en stor mängd problematiska omständigheter under sin gång, men visade ändå upp ett framtida ansikte på bostadsbygge och gör faktiskt så ännu. Bostadsmässan hölls i Västra Hamnen, ett område som stod tomt efter att den största delen av stadens hamnverksamhet hade lagts ned. Vad som byggdes var en mängd bostadshus av vida skild karaktär, alla i direkt närhet till havet.

Bostadsprojekt som blir normgivande för framtiden

Arkitektur som för människor samman

Vad Bo´01 har fått mycket hyllningar för, är att det faktiskt är ett bostadsprojekt som inte bara är intressant ur arkitektonisk synvinkel, utan som även fungerar på mänsklig nivå. Det är en blandning av höga och låga hus, av flervåningshus och av gatuhus med traditionell sydsvensk småstadskänsla. Gatuplaneringen är medvetet gjord enligt ett rutsystem som brutits och böjts till, för att det inre området ska bestå av vinklade gator. Detta är dels smart för att det bromsar upp den starka vinden från havet och dels för att det skapar en trivselkänsla hos de boende.

Många av dagens bostadsprojekt har mer eller mindre medvetet tagit avstamp i Bo´01 och dragit lärdom av de parametrar som förtjänar särskild uppmärksamhet. Hållbarhet och miljömedvetenhet är enormt genomslagskraftiga tyngdpunkter för de flesta av dagens moderna byggprojekt, liksom det var för bomässan i Västra Hamnen år 2001. Det duger inte längre att fuska hit och dit med material och energi, för de framtida hyresgästerna är till huvuddelen medvetna människor, som vill bo på ett sätt som ger så lite negativt avtryck som möjligt i naturen och i miljön.

Framtidens byggprojekt sätter de boende i fokus

För ett bostadsprojekt som månar om att följa med in i framtiden och statuera ett gott exempel på byggkultur, är hållbar utveckling högsta budord. Detta gäller från material i fönster, väggar och dörrar, till val av uppvärmningsmetod och strömkälla. Äntligen har vi kommit så långt att det är de som ska flytta in som blir måttgivande för hur hus byggs och inte byggherrarnas företagsekonomi. Kanske går vi nu mot en tid där material och objekt prioriteras som har en längre livslängd och är återvinningsbara när de slutligen måste bytas ut.